Schoonselhof De vrijzinnige Frans Gittens was letterkundige en stadsbibliothecaris. Als gemeenteraadslid nam hij het initiatief voor de aanleg van de wandelterrassen aan de Schelde. Frans Gittens schreef de toneelstukken "Jane Shore" en "De Maire van Antwerpen". Antwerpen 17 - 12 - 1842 / 26 - 6 - 1911 Frans Gittens Het grafmonument voor Frans Gittens bevindt zich op perk Z1, rij B. Het werd op stadskosten overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.