Schoonselhof François Goetbloet was kapitein in de lange omvaart. Hoboken 25 - 1 - 1877 / Antwerpen 11 - 7 - 1948 François Goetbloet Het grafmonument voor François Goetbloet bevindt zich op perk H.