Schoonselhof William Louis Good was koopman. Kopenhagen 27 - 6 - 1819 / Antwerpen 15 - 1 - 1879 William Louis Good Het grafmonument voor  William Louis Good bevindt zich op perk Z 1, West.