Schoonselhof Victor Goormachtigh was stadsbouwmeester. Oostende 7 - 4 - 1887 / Antwerpen 11 - 7 - 1942 Victor Goormachtigh Het graf voor Victor Goormachtigh bevond zich op perk L maar zijn lichaam werd in 1958 overgebracht naar Brugge.