Schoonselhof Victor Govaerts was goudsmid. Antwerpen 7 - 3 - 1853 / 26 - 10 - 1917 Victor Govaerts Het grafmonument voor Victor Govaerts bevindt zich op perk Z 1, rij 15.