Schoonselhof Antwerpen 27 - 6 - 1845 / Antwerpen 23 - 11 - 1898 Hyman Grewel Het grafmonument voor Hyman Grewel bevindt zich op perk J, rij A.

Hyman Hartog Grewel, was de derde generatie van sigarenmakers.


Zijn grootvader Hyman Salomon Grewel, geboren in Amsterdam op 13 – 4 - 1782 en overleden in Antwerpen op 10 – 4 - 1861 was dansmeester, sigarenhandelaar en tabaksmaker. In 1835 wordt hem een vraag om een uithangbord te plaatsen in de Steenhouwersvest in Antwerpen geweigerd.


Diens zoon, de vader van Hyman Hartog Grewel, geboren in Brussel op 13 – 11 - 1819 en overleden in Antwerpen op 16 – 10 - 1900 was sigarenmaker.


Met dank aan Marcel Windey

voor de informatie.