Schoonselhof Antwerpen 13 - 3 - 1939 / Edegem 8 - 8 - 1982 Ferre Grignard Het grafmonument voor Ferre Grignard bevindt zich op perk R, rij 5. Op het monument staat enkel "Grignard" vermeld omdat hij de wens had uitgedrukt dat men hem als plastisch kunstenaar en niet als zanger zou gedenken.