Schoonselhof Antwerpen 22 - 7 - 1881 / 27 - 11 - 1958 Alfred Grisar Het grafmonument voor de familie Grisar bevindt zich op perk Z1, rij 22. Hier liggen ook Felix Grisar (Antwerpen 20-3-1811 / 18-12-1887) en Ernest Grisar (Antwerpen 14-3-1811 / Parijs 20-11-1899),  van de firma Ernest Grisar & Co.

Alfred Grisar stichtte op 3 september 1899  met zijn vader Ernest Grisar de Beerschot Athletic Club op de Kielse gronden. Naast voetbal werden ook hardlopen, tennis, cricket, hockey en polo gepromoot. Hij was een internationale erkende polospeler, actief bij Liebig Company in Montevideo en  Buenos Aires in de jaren 1930.

Vanaf 1901 tot zijn dood in 1942 was Paul Havenith gedurende 41 jaar voorzitter van de Beerschot Athletic Club. Paul Havenith huwde met Valentine Grisar, de zuster van Alfred.

Paul Havenith en Alfred Grisar zijn ook actief geweest in het aantrekken van de Olympische Spelen in Antwerpen. In 1913 werd hiervoor een comité opgericht met Edouard de Laveley, Henri Baillet-Latour, Robert Ossterieth, Charles Cnoops en Paul Havenith.

Alfred Grisar en Paul Havenith waren actieve  leden van het executief comité van de Olympische spelen in Antwerpen in 1920.


Met dank aan Michel Eeckhout
voor de informatie