Schoonselhof Max Grisar was actief in de firma Grisar & Co. Hij was tevens liberaal gemeenteraadslid. 31 - 8 - 1854 / Thames-Ditton (GB) 11 - 1 - 1924 Max Grisar De door de familie prachtig gerestaureerde grafkapel  bevindt zich op perk Z1, rij 10.