Schoonselhof Verviers 3 - 5 - 1842 / Antwerpen 1 - 8 - 1914 Adolf Grisay Het graf voor Adolf Grisay bevindt zich  op perk Z 1, rij 08, graf 11.

Adolf Grisaye was industrieel en eigenaar van een wolspinnerij. Hij bezat een eigendom in Elboeuf, Haute Normandie. Adolf Grisay was gehuwd met Lambertina Dechaçineux (1845 / 25-11-1904).