Schoonselhof Wilrijk 24 - 1 - 1922 / Antwerpen 20 - 2 - 1999 Frans Grootjans Het grafmonument voor Frans Grootjans bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.