Schoonselhof Philippus Grosbodt was klerk. Antwerpen 30 - 4 - 1859 / 24 - 2 - 1939 Philippus Grosbodt Het grafmonument voor  Philippus Grosbodt bevindt zich  op perk Z 1, rij 09