Schoonselhof Hippolythe Gyselynck was secretaris van de stad Antwerpen. Gyselynck was tevens secretaris van het werk der kinderkribben, voorzitter van het Beschermingscomité van Werkmanswoningen en erelid van de academie. Antwerpen 19 - 3 - 1867 / 1 - 6 - 1946 Hippolyte Gyselinck Het grafmonument voor  Hippolythe Gyselynck  bevindt zich op perk V, Oost.