Schoonselhof Antwerpen 19 - 1 - 1906 / 19 - 3 - 1984 Rie Haan Het grafmonument voor Rie Haan bevindt zich op perk X, rij 3.