Schoonselhof Franciscus Haghe was stafhouder bij de orde der advocaten en griffier bij de rechtbank van koophandel. Franciscus Haghe was gemeenteraadslid en provincieraadslid. Antwerpen 21 - 2 - 1823 / Antwerpen 26 - 6 - 1887 Franciscus Haghe Het graf voor Franciscus Haghe  bevindt zich op perk Z 1, rij 19, graf 04.