Schoonselhof Boghos Hamparzoumian was rentenier. Constantinopel 25 - 3 - 1854 / Reuil (F) 14 - 1 - 1924 Boghos Hamparzouriam Het grafmonument voor Boghos Hamparzoumian bevindt zich op perk Y, rij 09.