Schoonselhof Leo Hebbelynck was stichter, in 1898, van de Excelsior bloemmolens. In 1907 was Leo Hebbelynck lijstaanvoerder van de liberale partij te Merksem. Antwerpen 9 - 1 - 1865 / Antwerpen 24 - 3 - 1933 Leo Hebbelynck Het grafmonument van Leo Hebbelynck bevindt zich op perk H.