Schoonselhof Theodoor Helewaert was sigarenmaker. Antwerpen 1 - 12 - 1860 / Antwerpen 25 - 2 - 1940 Theodoor Helewaert Het grafmonument van  Theodoor Helewaert bevindt zich  op perk W 2, Oost.