Schoonselhof Antwerpen 16 - 2 - 1886 / 11 - 10 - 1942 Jozef Herrebrandt Het grafmonument voor  Jozef Herrebrandt bevindt zich  op eilandje CD.