Schoonselhof Sint-Niklaas 13 - 2 - 1926 / Antwerpen 2 - 4 - 2003 Gust Heynderickx Het grafmonument voor  Gust Heynderickx bevindt zich op perk U/C, lijn 4, grafnummer 1.