Schoonselhof Hartog Hirschel was rentenier. Antwerpen 23 - 2 - 1888 / Gent 17- 2 - 1934 Hartog Hirschel Het grafmonument voor Hartog Hirschel bevindt zich op perk J, Oost.