Schoonselhof Stekene 18 - 7 - 1862 / Charleroi 11 - 5 - 1917 August Hofman Het grafmonument voor August Hofman bevindt zich op de krijgsbegraafplaats vlakbij het monument ter ere van de gefusilleerde Belgische soldaten.

August Hofman was scheepsbevrachter. Tijdens de Eerste Wereldoorlog behoorde hij, als burger, tot het netwerk Moreau en zat bij de groep M25. Hij liet schepen die verzetsdaden uitvoerden zo gunstig mogelijk aanmeren in het Bonapartedok. Zijn woning deed ook dienst als schipperscafé. Er hangt een herdenkingsplaat aan de voorgevel aan de Godefriduskaai 15 te Antwerpen. August Hofman werd gefusilleerd in Charleroi en begraven in de droge gracht van het fort van Charleroi. In mei 1919 werd hij plechtig herbegraven op het militaire ereperk van Schoonselhof.


Met dank aan Mireille Schaekers,

Heemkunde Zwijndrecht – Burcht, voor de informatie.