Schoonselhof Laurent Holsbeek was bakker. Hakendover 18 - 2 - 1839 / 23 - 5 - 1921 Laurent Holsbeek Het grafmonument voor  Laurent Holsbeek bevindt zich  op perk Z 1, rij 14.