Schoonselhof Emile Hulin was voorzitter van het Hof van Beroep. Sint Niklaas 11 - 10 - 1855 / Brussel 28 - 4 - 1934 Emile Hulin Het grafmonument voor Emile Hulin bevindt zich op perk Z 1, rij 05.