Schoonselhof Florent Humblet sr was aannemer van openbare werken. Verviers 13 - 1 - 1852 / Comblain au Pont 4 - 8 - 1895 Florent Humblet senior Het grafmonument voor Florent Humblet sr bevindt zich op perk Y, rij 06.