Schoonselhof Antwerpen 4 - 5 - 1934 / Edegem 22 - 9 - 1997 Wim Ibens Het grafmonument voor Wim Ibens bevindt zich op perk R, rij 6.