Schoonselhof De letterkundige Edward Ipers schreef onder meer "Grond en rijkdom onzer moedertaal", "Rondom lelijk", "Kunst tegen liefde" en "De lotgevallen van een verzamelaar". Antwerpen 15 - 6 - 1843 / 13 - 8 - 1912 Edward Ipers Het grafmonument voor Edward Ipers bevindt zich op perk U, rij G1.Het werd overgebracht van de in 1936  gesloten Kielbegraafplaats.