Schoonselhof Maurice Jacobson was klerk. Krakau 1 - 1 - 1866 / 26- 12 - 1928 Maurice Jacobson Het grafmonument voor Maurice Jacobson bevindt zich op perk I, Noord.