Schoonselhof Felix Janssens stierf  amper 13 jaar oud. Antwerpen 21 - 8 - 1891 / 28 - 9 - 1904 Felix Janssens Het grafmonument van Felix Janssens bevindt zich op perk Y, rij 25.