Schoonselhof Georges Janssens was klerk. Wilrijk 1 - 4 - 1882 / Antwerpen 23 - 8 - 1905 Georges Janssens Het grafmonument voor  Georges Janssens bevindt zich  op perk Z 1, Oost.