Schoonselhof Borgerhout 18 - 3 - 1889 / Antwerpen 16 - 4 - 1965 Floris Jespers Het grafmonument voor Floris Jespers bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.