Schoonselhof Petrus Jordens was herbergier. Antwerpen 28 - 3 - 1853 / Antwerpen 30 - 5 - 1885 Petrus Jordens Het grafmonument voor Petrus Jordens bevindt zich op perk Z 1, rij 05.