Schoonselhof Deurne 25 - 3 - 1851 / Antwerpen 23 - 10 - 1914 Frans Joris Het zeer eenvoudige grafmonument voor Frans Joris bevindt zich op perk Z1,  rij 22. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.