Schoonselhof Charles Judelewsky was diamantkliever. Antwerpen 16 - 7 - 1910 / Parijs 29 - 10 - 1954 Charles Judelewsky Het grafmonument voor Charles Judelewsky bevindt zich op perk I, rij F 1.