Schoonselhof Frans Godfried Jung was scheepbevrachter. Worms 28 - 7 - 1818 / 17 - 4 - 1908 Frans Godfried Jung Het grafmonument voor Frans Godfried Jung bevindt zich op perk Z 1, Oost.