Schoonselhof 22 – 12 - 1883 / Deurne 22 - 1 - 1938 Oscar Kaeses Het grafmonument voor Oscar Kaeses bevindt zich op perk W2, Noord.

Oscar Kaeses was inkasseerder.