Schoonselhof Antwerpen 3 – 3 - 1851 / 27 - 12 - 1916 Joseph Kennis Het grafmonument voor Joseph Kennis bevindt zich op perk Y, rij 28, graf 14.

Joseph Kennis was koopman.