Schoonselhof 25 – 9 – 1926 / 24 – 6 - 2016 Andries Kinsbergen De grafurne voor Andries Kinsbergen werd bijgezet op het ereperk, perk N

Andries Kinsbergen was gouverneur van de provincie Antwerpen van 1967 tot 1993. Hij werd nadien benoemd tot minister van Staat.