Schoonselhof 13 – 6 – 1929 / 19 – 5 – 2019 Ben Klein (François De Wispelaere) Ben Klein werd begraven  op perk W1, rij 15, graf 27.

Ben Klein, pseudoniem van François De Wispelaere, was schrijver en dichter.