Schoonselhof Antwerpen 19 – 4 - 1883 / Antwerpen 19 - 12 - 1925 Pierre Laurensse Het grafmonument voor Pierre Laurensse bevindt zich op perk Y, rij 07, graf 32.

Pierre Laurensse was winkelier.