Schoonselhof Antwerpen 9 – 3 – 1891 / Dornitz – Altengrabow 2 – 11 - 1915 Theofiel Lauwers Het grafmonument van Theofiel Lauwers bevindt zich op perk BIBO, rij 05, graf 11. Hij werd in Dornitz – Altengrabow begraven en in 1926  naar Schoonselhof overgebracht.

Theofiel Lauwers werd als soldaat gevangen genomen en naar het krijgsgevangenkamp Dornitz – Altengrabow gestuurd.