Schoonselhof Sint-Niklaas 14 - 1 - 1865 / Antwerpen 2 - 3 - 1910 Leonard Leclercq Het grafmonument voor Leonard Leclercq bevindt zich op perk O, Noord, graf 02.

Leonard Leclercq was metaalbewerker.