Schoonselhof Antwerpen 3 - 7 - 1908 / 28 - 1 - 1961 Robert Mees Het grafmonument voor Robert Mees bevindt zich op perk Q, rij B, graf 37.

Robert Mees was bureelbediende.