Schoonselhof 6 – 6 - 1876 / 8 – 5 - 1933 Frans Mewis Het grafmonument voor Frans Mewis bevindt zich op perk Y, rij 01, graf 38.

Frans Mewis was stadsbediende, kraanman.