Schoonselhof 1913 / 19 - 7 - 1940 Mohamed ben Mohamed Het grafmonument voor Mohamed ben Mohamed bevindt zich op het Franse militaire ereperk.

Mohamed ben Mohamed was bij het Tweede Régiment Tiralleurs Marocains.