Schoonselhof Antwerpen 30 januari 1896 / Antwerpen 25 april 1913 Willy Molkau Het grafmonument voor Willy Molkau bevindt zich op perk Y, rij 05, graf 25.

Naar aanleiding van dit verhaal heeft een vrijwilligster van de “Schoonselhofvrienden”  -  een groep mensen die het goed menen met deze begraafplaats -  het grafmonument een opfrisbeurt gegeven en voor de nodige bebloeming gezorgd!

 

Willy Molkau werkte als 17-jarige, als oudste van drie kinderen, samen met zijn vader, die zelfstandig expediteur was in de haven van Antwerpen. Hij volgde daarnaast avondschool en was lid van de “Cercle Dramatique et Lyrique”, en ook van “Royal Antwerp FC”. Een andere voetbalclub zou vreemd zijn want zijn vader was van 1900 tot 1906 voorzitter van de voetbalclub Royal Antwerp FC. Willy was stapelverliefd op een meisje dat in de buurt woonde, Maria Peeters (* Antwerpen 18 maart 1895). Veel gelegenheid om elkaar te zien hadden de jonge geliefden evenwel niet, want hun ouders hadden bezwaren tegen hun verhouding. Hun liefde was verboden. Omdat voor hen het leven dan geen zin had, beslisten Willy en Maria het te beëindigen. Vrijdag 25 april 1913 kochten ze rond 10 uur een ticket om de toren van de kathedraal te bezoeken. Willy sprong als eerste van de 2e verdieping, vlakbij het uurwerk van de toren - zo’n 91 meter - naar beneden. Maria volgde snel nadien zijn voorbeeld. Ze vielen te pletter op de Handschoenmarkt, vlakbij de kleine blauwe steen, die met koperen inkepingen aan vroegere wanhoopsdaden herinnert. Nadien werden vijf afscheidsbrieven gevonden op de 2de verdieping naast Maria’s handtasje. Eén brief was gericht aan de politiecommissaris van de 5de wijk: “De ondergetekenden verklaren vrijwillig de dood in te gaan”. Met als P.S. :“Niet veel ruchtbaarheid aan deze zaak geven”. Het was onmogelijk aan deze laatste wens gevolg te geven. Al vlug kwam een menigte toegesneld, nadien werd een postkaart van het drama te koop aangeboden en marktzangers maakten er liedjes over. Tot op heden blijven ze in herinnering als de Antwerpse “Romeo en Julia”.


Met dank aan Leo Van Hove

voor de informatie