Schoonselhof Antwerpen 9 - 2 - 1929 / 29 - 12 - 1998 Willem Kersters De as van WiIlem Kersters werd uitgestrooid, maar vrienden zorgden voor een herdenkingsmonument dat werd vervaardigd door beeldhouwer Robert Vandereycken. Het bevindt zich op perk R en werd op 15 mei 2004 ingehuldigd.