Schoonselhof Antwerpen 8 - 3 - 1853 / Ekeren 29 - 1 - 1916 Edward Keurvels Het  grafmonument voor Edward Keurvels bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen. Het werd  op stadskosten overgebracht van de  in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.