Schoonselhof Joachim Herman Kleinberg was diamanthandelaar. Krakau 10 - 12 - 1871 / Antwerpen 26 - 5 - 1933 Joachim Herman Kleinberg Het grafmonument voor Joachim Herman Kleinberg bevindt zich op perk J, rij W 1.