Schoonselhof Willy Koninckx was letterkundige, voorzitter van de liberale dagbladschrijvers en volksvertegenwoordiger. Antwerpen 27 - 8 - 1900 / Antwerpen 15 - 8 - 1954 Willy Koninckx Het graf voor Willy Koninckx bevindt zich op perk G, rij B. Het werd in 1956 overgebracht van perk F.